Νέες τάσεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στο πεδίο των συμβατικών ενοχών (7)

Συγγραφέας: Ζ. Παπασιώπη - Πασιά
Χρονολογία έκδοσης: 1985

Η μελέτη αυτή προσπαθεί να εντοπίσει τις νέες τάσεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που αναφέρονται στο εφαρμοστέο δίκαιο των συμβατικών ενοχών και ειδικότερα στην Κοινοτική Σύμβαση του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές.