Κωδικοποίηση Νομοθεσίας που διέπει τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (9 Τόμοι)

Επιμέλεια: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
Πρόλογος: Προκόπης Παυλόπουλος
Χρονολογία έκδοσης: 2009

Το εννιάτομο αυτό έργο περιλαμβάνει τη νομοθεσία που διέπει τα ΜΜΕ και τους εργαζόμενους σε αυτά. Απευθύνεται προς όλους τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς των ΜΜΕ και αποτελεί τον καρπό της ήδη τριετούς ενασχόλησης του ΚΔΕΟΔ με το δίκαιο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) στα πλαίσια της συνεργασίας του με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας. Διαιρείται σε τρεις μεγάλες θεματικές ενότητες: τη γενική νομοθεσία, το ασφαλιστικό δίκαιο και το φορολογικό δίκαιο. Η πρώτη θεματική ενότητα εκτείνεται σε έξι τόμους και περιλαμβάνει την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία για το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον τύπο, τους δημοσιογράφους, τους κρατικούς φορείς που αφορούν τα ΜΜΕ, τις συλλογικές συμβάσεις που ρυθμίζουν τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα των ΜΜΕ, καθώς και τα έννομα μέσα προστασίας έναντι των ΜΜΕ που έχουν στη διάθεσή τους τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο έβδομος και ο όγδοος τόμος είναι αφιερωμένος στην κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων στα ΜΜΕ, δημοσιογράφων και τεχνικών. Περιλαμβάνει τις διατάξεις που διέπουν το αγγελιόσημο, όσο και τα αρχικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΤΑΙΣΥΤ, ΤΣΠΕΑΘ, ΤΑΤΤΑ, ΤΣΕΥΠ, ΤΣΕΥΠΘ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ), και το νέο ασφαλιστικό φορέα για τα ΜΜΕ που δημιουργήθηκε το 2008 από τη συγχώνευση των φορέων κύριας ασφάλισης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). Τέλος ο ένατος τόμος περιλαμβάνει τις διατάξεις φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΜΜΕ.

Η παρούσα έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου είναι ενημερωμένη ως προς το μεγαλύτερο μέρος της μέχρι τον Δεκέμβριο του 2007. Εντούτοις, το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την επεξεργασία του τεράστιου νομοθετικού όγκου μέχρι την έκδοσή του κατέστησε αναγκαίο τον μερικό εμπλουτισμό του με νομοθετήματα, η έλλειψη των οποίων θα καθιστούσε τη συλλογή ατελή. Έτσι έχουν συμπεριληφθεί μεμονωμένα κομβικής σημασίας νόμοι για τα ΜΜΕ που εκδόθηκαν μέχρι το Μάρτιο του 2009.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο του έργου είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα των δύο Γενικών Γραμματειών (http://www.minpress.gr), ενώ επικαιροποιείται διαρκώς από το ΚΔΕΟΔ.