Κοινωνικός διάλογος και συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ενωμένη Ευρώπη. Πρακτικά Διημερίδας 21-22 Απριλίου 2000

Επιμέλεια: Χ. Δεληγιάννη - Δημητράκου
Πρόλογος: Β. Σκουρής
Χρονολογία έκδοσης: 2001
ISBN: 960-15-0507-5

Ο τόμος αυτός αποτελεί ένα συλλογικό έργο και παρουσιάζει τις εισηγήσεις και παρεμβάσεις που ανέπτυξαν επιστήμονες εξειδικευμένοι στο χώρο του εργατικού δικαίου και των διεθνών εργασιακών σχέσεων, σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2000 στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού, Οικονομικού Δικαίου. Η προβληματική του συνεδρίου διακρίνεται σε τρείς ενότητες. Η πρώτη αναλύει το θέμα του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων στον ευρωπαϊκό χώρο, η δεύτερη ενότητα το θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου και του ελληνικού συστήματος εργασιακών σχέσεων και η τρίτη ενότητα το θέμα των μελλοντικών προοπτικών του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.