Κοινοτικό δίκαιο και δημόσιες επιχειρήσεις (1)

Συγγραφέας: Σ. Νέστωρ/Γ. Παπαστάμκος/Σ. Ιωαννίδου
Εκδότης: ΚΔΕΟΔ
Χρονολογία έκδοσης: 1990

Η έκδοση αυτή αναφέρεται στις ελληνικές δημόσιες επιχειρήσεις και στον εντοπισμό των σημείων τριβής μεταξύ ελληνικού και κοινοτικού δικαίου.