Η Σύμβαση της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές. Δέκα χρόνια εφαρμογής της από τα ελληνικά δικαστήρια

Επιμέλεια: Ζ. Παπασιώπη Πασιά
Πρόλογος: Β. Σκουρής / Π. Κραβαρίτου
Χρονολογία έκδοσης: 2003
ISBN: 960-15-0893-7

Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τις εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν σε Ημερίδα που έγινε στη Μνήμη του Δ. Ευρυγένη, τον Οκτώβριο 2002, στο ΚΔΕΟΔ. Στις εισηγήσεις εξετάζονται οι προβληματισμοί που τα ελληνικά δικαστήρια αντιμετώπισαν κατά τη δεκαετή εφαρμογή της Σύμβασης της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές.