Η Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Οικονομική Ανάπτυξη των Βαλκανίων: Πρακτικά Συνεδρίου 8 – 9 Δεκεμβρίου 1994

Πρόλογος: Κρ. Ιωάννου
Χρονολογία έκδοσης: 1999
ISBN: 960-15-0313-7

Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τις εισηγήσεις του Συνεδρίου που διοργάνωσε το ΚΔΕΟΔ τον Δεκέμβριο του 1994. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η μελέτη των βασικών οικονομικών μεγεθών των Βαλκανικών χωρών καθώς και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, προκειμένου να εξετασθούν οι δυνατότητες εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αναζωογόνηση των βαλκανικών οικονομιών.