Η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ελληνικά αντίμετρα κατά της Π.Γ.Δ.Μ. – Υπόθεση C-120/94R – Τεκμηρίωση (5)

Συγγραφέας: Κ. Ιωάννου - Β. Σκουρή
Χρονολογία έκδοσης: 1996
ISBN: 960-23-2453-8

Η έκδοση αυτή περιέχει τα κείμενα που αποτέλεσαν τη νομική θεμελίωση των παρατηρήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας στην εν λόγω υπόθεση, εν όψει της ανάθεσης στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου της επεξεργασίας των βασικών νομικών επιχειρημάτων με την ιδιότητα του πληρεξούσιου δικηγόρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.