Η Προστασία των Προσφύγων στην Ελλάδα υπό το Φώς των Νεοτέρων Εξελίξεων. Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα 3 Οκτωβρίου 1998

Χρονολογία έκδοσης: 1998
ISBN: 960-15-0021-9

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τις εισηγήσεις που ανακοινώνθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και που είχαν ως σκοπό την ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις του προσφυγικού ζητήματος.