Η πορεία προς την Πολιτική Ένωση (2)

Επιμέλεια: Κ. Βασιλάκη - Μπουγιούκα / Ν. Πετράς
Πρόλογος: Α. Α. Φατούρος
Εκδότης: ΚΔΕΟΔ
Χρονολογία έκδοσης: 1990

Η έκδοση αυτή αποτελεί συλλογή εγγράφων των κοινοτικών οργάνων σχετικά με το θέμα της Πολιτικής Ένωσης της Ευρώπης.