Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες

Επιμέλεια: Π. Νάσκου-Περράκη / Μ. Γάκη
Πρόλογος: Ι. Κουκιάδης
Χρονολογία έκδοσης: 2004
ISBN: 960-15-1156-3

Η παρούσα συλλογή συγκεντρώνει τους κανόνες που διέπουν την νομική κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες, τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ο τόμος διαιρείται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα περιλαμβάνονται οι διεθνείς πράξεις που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες, στη δεύτερη οι κοινοτικές πράξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εθνική νομοθεσία που περιλαμβάνεται στην τρίτη και τελευταία ενότητα.

Η διάρθρωση της ύλης πραγματοποιήθηκε με τρόπο που να διευκολύνει τη θεματική συγκρότηση και την αναζήτηση των νομοθετικών πράξεων από τον αναγνώστη. Επιπλέον, στο τέλος του τόμου παρατίθεται πλήρες ευρετήριο ύλης καθώς και χρονολογικό ευρετήριο. ώστε ο χρήστης να επισημαίνει με ευχέρεια και συντομία τις διατάξεις που ρυθμίζουν το θέμα που τον απασχολεί.

Στόχος της έκδοσης αυτής είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο οδηγό για κάθε αναγνώστη, νομικό ή μη, για την ταχεία και άμεση ενημέρωσή του σχετικά με νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες.

Acrobat Reader Πλήρες κείμενο