Η κρίση στον Περσικό Κόλπο: Αύγουστος -Σεπτέμβριος 1990 (1)

Συγγραφέας: Κ. Ιωάννου / Γ. Μουτσίου - Ευαγγελινού
Εκδότης: ΚΔΕΟΔ
Χρονολογία έκδοσης: 1990

Αντικείμενο της έκδοσης αυτής είναι η συγκέντρωση και ο σχολιασμός της ειδησεογραφίας καθώς και των θεσμικών πράξεων που αφορούν και επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή θέση της Ελλάδας στο πρόβλημα της κρίσης στον Περσικό Κόλπο.