Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στο ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο: Συνέδριο στο ΚΔΕΟΔ 15-17 Οκτωβρίου 1992(12)

Επιμέλεια: Ι. Κουκιάδης
Χρονολογία έκδοσης: 1995
ISBN: Χρονολογία Έκδοσης ISBN 1995 960-23-2303-5

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τις εισηγήσεις του συνεδρίου που διοργάνωσε το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου τον Οκτώβριο του 1992. Το περιεχόμενο των εισηγήσεων κινήθηκε γύρω από την επίδραση που έχει το κοινοτικό δίκαιο στο ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο. Αρχικά αναλύεται η επίδραση στο αστικό δίκαιο και στη συνέχεια στο αστικό δικονομικό, στο εργατικό, στο διεθνές και τέλος στο εμπορικό δίκαιο. Μερικά από τά θέματα που αναλύονται είναι το δίκαιο κατάστασης των αλλοδαπών, οι τραπεζικές συναλλαγές, οι χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές, η ισότητα στις εργασιακές σχέσεις. Τον τόμο επιμελήθηκε ο καθηγητής κ. Ι.Κουκιάδης.