Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη- ερμηνεία κατ

Επιμέλεια: Π. Νάσκου-Περράκη / Κ. Χρυσόγονος / Χ. Ανθόπουλος
Πρόλογος: Π. Ευθυμίου
Χρονολογία έκδοσης: 2002
ISBN: 960-15-0627-6

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.2101/1992 και αντανακλά την εξέλιξη της διεθνούς προσπάθειας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της παιδικής ηλικίας. Σκοπός του παρόντος συλλογικού έργου είναι να παρουσίασει με λειτουργικό και εύληπτο τρόπο τις επιμέρους διατάξεις της Σύμβασης. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατ? άρθρο παράθεση του κειμένου των 54 άρθρων της Σύμβασης και τον σύντομο σχολιασμό τους, καθώς και με τη συστηματική σύνδεση της με άλλες πράξεις προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως την ΕυρΣΔΑ, την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κ.ά. Παράλληλα δίνονται νομολογιακά δείγματα ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων και επιχειρείται μία καταγραφή της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με το θέμα.

Το έργο ολοκληρώνεται με την παράθεση μίας ευρείας ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας σχετικής με το θέμα της προστασίας του παιδιού.