Η «ανεξαρτησία» των Aνεξάρτητων Αρχών. Προβληματισμοί και ελπίδες ενός νέου θεσμού – Πρακτικά Ημερίδας 29 Οκτωβρίου 2002 (11)

Επιμέλεια: Φ. Ι. Κοζύρης / Σ. Μεγγλίδου
Χρονολογία έκδοσης: 2003
ISBN: 960-15-0996-8

H παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τα πρακτικά και τις εισηγήσεις της ημερίδας που διοργάνωσε το ΚΔΕΟΔ για την «Ανεξαρτησία» των Ανεξάρτητων Αρχών. Στις εισηγήσεις των ομιλητών εξετάζονται οι προβληματισμοί του νέου αυτού θεσμού των «ανεξάρτητων αρχών», οι οποίες συνιστούν μια «Τετάρτη Εξουσία» και ασκούν μικτής φύσεως καθήκοντα (διοικητικά, κανονιστικά, κυρωτικά και διαδικαστικά) σε πολλούς και σημαντικούς τομείς της δημόσιας ζωής. Εισηγητές ήταν ο Υπουργός Πολιτισμού καθηγητής Ε.Βενιζέλος, καθηγητές πανεπιστημίου και οι πρόεδροι ή αντιπρόσωποι των κυριοτέρων Ανεξάρτητων Αρχών. Επίσης περιλαμβάνονται συγκριτικές εισηγήσεις στα αγγλικά αντίστοιχα για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη από τους καθηγητές Π. Strauss και D. Geradin.Το έργο προλογίζει ο καθητής Φ.Κοζύρης.

Το υλικό αυτό είναι πολύτιμο, πρωτότυπο και μοναδικό διότι περιλαμβάνει όχι μόνο ακαδημαϊκές απόψεις και ερμηνείες σε βάθος σε ένα υπό εξέλιξη σημαντικό θεσμό αλλά και τις εμπειρίες και αναλύσεις αυτών που ηγούνται σήμερα των Αρχών αυτών καθώς και συγκριτικά στοιχεία από τη διεθνή πραγματικότητα