Η αίτηση προσωρινών μέτρων της Επιτροπής με αφορμή τα αντίμετρα της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά της Π.Γ.Δ.Μ. – Υπόθεση C-120/94R – Tεκμηρίωση (4)

Πρόλογος: Κ. Ιωάννου - Β. Σκουρή
Χρονολογία έκδοσης: 1994
ISBN: 960-23-2146-6

Η έκδοση αυτή περιέχει τα κείμενα που αποτέλεσαν τη νομική θεμελίωση των παρατηρήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας στην εν λόγω υπόθεση, εν όψει της ανάθεσης στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου της επεξεργασίας των βασικών νομικών επιχειρημάτων με την ιδιότητα του πληρεξούσιου δικηγόρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.