Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εξεταστική επιτροπή για την άνοδο του φασισμού και του ρατσισμού στην Ευρώπη (8)

Πρόλογος: Δ. Ευρυγένης (Εισηγητής)
Χρονολογία έκδοσης: 1987

Η έκδοση αυτή αποτελεί ανατύπωση της Έκθεσης που είχε συνταχθεί από τον Δημήτριο Ευρυγένη, εισηγητή της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την διερεύνηση της ανόδου του φασισμού και του ρατσισμού στην Ευρώπη. Η Έκθεση υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο του 1985 και εξετάσθηκε και υιοθετήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 1986. Το ψήφισμα που τη συνοδεύει εγκρίθηκε με ιδιαίτερα ισχυρή πλειοψηφία της Συνελεύσεως. Η Έκθεση περιλαμβάνει αναλύσεις, συστάσεις και προτάσεις που προωθούν την υπόθεση της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού, τις βάσεις αυτές του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού και αυτού τούτου του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.