Ερμηνεία Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Συγγραφέας: Β. Σκουρής και Συνεργάτες
Επιμέλεια: Σ. Μεγγλίδου / Κ. Μπουγιούκα / Ε. Μουαμελετζή / Κ. Γώγος
Πρόλογος: Β. Σκουρής
Χρονολογία έκδοσης: 2003
ISBN: 960-15-1070-2

Η έκδοση αυτή αφορά την ερμηνεία κατ’ άρθρο των Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπου εξετάζεται προσεκτικά η εξέλιξη της κάθε διάταξης, έτσι όπως ισχύει σήμερα μετά από τις διάφορες αναθεωρήσεις των συνθηκών, και επισημαίνονται τα προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής των επιμέρους κανόνων. Ο σχολιασμός στηρίχτηκε κυρίως στην ήδη πενηντάχρονη νομολογία του Δικαστηρίου (από το 1989 και του Πρωτοδικείου) των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ώστε η ενημέρωση του αναγνώστη να στηρίζεται σε κατά το δυνατόν σταθερές βάσεις. Όπου δεν υπάρχει νομολογία και για να μην παραμείνουν κενά, η ερμηνεία προσανατολίζεται περισσότερο στις προτάσεις της θεωρίας.

Στόχος της έκδοσης αυτής είναι να αποτελέσει για τον νομικό της πράξης (τον δικαστή και τον δικηγόρο) το πρώτο και βασικό σημείο επαφής του με το κοινοτικό δίκαιο. Ο τόμος αποτελείται από 1768 σελίδες.