Ελληνική Βιβλιογραφία Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου: 1958-1982 (2)

Επιμέλεια: Ζ. Κολιού - Κεραμέως
Χρονολογία έκδοσης: 1984

Πρόκειται για μία βιβλιογραφική συλλογή στην οποία αποδελτιώνεται και ταξινομείται η ελληνική φιλολογία του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που δημοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο από το 1958 έως το 1982. Τα βιβλιογραφικά στοιχεία έχουν ενταχθεί σε λημματικές ενότητες που παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά για μεγαλύτερη διευκόλυνση του ερευνητή νομικού.