Ελληνική Βιβλιογραφία Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου: 1983-1990 (11)

Συγγραφέας: Ζ. Κολιού - Κεραμέως
Χρονολογία έκδοσης: 1992

Η έκδοση αυτή αποτελεί τη συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε με τον πρώτο τόμο των ετών 1958-1982 και περιλαμβάνει την αποδελτίωση και ταξινόμηση της ελληνικής φιλολογίας του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που δημοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο από το 1983 έως το 1990. Τα βιβλιογραφικά στοιχεία έχουν ενταχθεί σε λημματικές ενότητες που παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά για μεγαλύτερη διευκόλυνση του ερευνητή νομικού.