Διαφήμηση & Παρενόχληση. Σπαμ και Τηλεόραση

Επιμέλεια: Φ. Ι. Κοζύρης, Κ.Π. θεοδωρίδης
Πρόλογος: Π. Νάσκου-Περράκη
Χρονολογία έκδοσης: 2006
ISBN: 960-15-1560-7

Η διαφημιστική παρενόχληση μέσω εμπορικών μηνυμάτων στο Διαδίκτυο (Spam) και στην Τηλεόραση (διακοπές για διαφημίσεις) αποτελεί σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας, επιταχυνόμενο από την τεχνολογική πρόοδο. Η διαφήμιση και σαν έκφραση και σαν παράγοντας της οικονομίας, είναι θεμιτή και επιθυμητή. Εντούτοις οι καταχρηστικές τακτικές εμπορικής προώθησης πλημμυρίζουν απρόσκλητα και φορτικά ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινής ζωής μας, προκαλώντας πολλαπλή ζημία: εισβολή στον επικοινωνιακό μας χώρο, ομογενοποίηση ηθών και εθίμων προς την παγκοσμιοποιημένη υπερκατανάλωση και σοβαρές ζημίες τόσο στους αποδέκτες όσο και στους νόμιμους διαφημιστές και παροχείς υπηρεσιών επικοινωνίας. Η αυξανόμενη ένταση του φαινομένου δεν άργησε να κινητοποιήσει την νομοθετική εξουσία, σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, προς αναζήτηση τρόπων περιορισμού των υπερβολών της ηλεκτρονικής διαφήμισης, ώστε να προστατεύεται ο αποδέκτης-καταναλωτής και να διασφαλίζεται η καλή εμπορική επικοινωνία.

Η παρούσα έκδοση συγκεντρώνει τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν σε σχετική Ημερίδα του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, τον Φεβρουάριο του 2005, επιχειρώντας μια πολύπλευρη προσέγγιση του προβλήματος, με τη συνδρομή εξειδικευμένων νομικών, τεχνικών, εκπροσώπων αρμοδίων Αρχών, παροχέων διαδικτυακών υπηρεσιών καθώς και του διαφημιστικού κλάδου. Ειδικότερα παρουσιάζονται ευρωπαϊκές Οδηγίες όπως η Οδηγία 2002/58/ΕΚ που αναφέρεται μεταξύ άλλων στο Spam και η Οδηγία για την Τηλεόραση χωρίς Σύνορα 89/552/ΕΟΚ αλλά και νομοθετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό πλαίσιο. Αναλύονται επίσης επιμέρους προβληματισμοί και περιγράφονται μέθοδοι αντιμετώπισης τόσο από τεχνική όσο και από νομική σκοπιά. Τέλος, σε εκτενές παράρτημα περιλαμβάνεται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο των Η.Π.Α., της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.