Δίκαιο και Οικονομία. Μελέτες Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου (17)

Συγγραφέας: Ι. Τζεβελεκάκης
Χρονολογία έκδοσης: 2011
ISBN: 978-960-15-2414-6

Στην έκδοση αυτή συγκεντρώνονται διάφορες μελέτες Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου του Συμβούλου της Επικρατείας ε.τ. κ. Ιωάννη Τζεβελεκάκη, οι οποίες καλύπτουν μία μακρά περίοδο τεσσάρων περίπου δεκαετιών. Βασικό αντικείμενο επιστημονικής ανάλυσης στις εν λόγω μελέτες αποτελεί ο δικαστικός έλεγχος της εφαρμογής της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής του κράτους, στα πλαίσια διασφάλισης της αρχής της νομιμότητας.