Αποκρατικοποίηση των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Προστασία του Καταναλωτή – Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών – Πρακτικά σεμιναρίων

Επιμέλεια: Σ. Μεγγλίδου / Σ. Παπαντωνιάδου
Πρόλογος: Β.Σκουρής - Κρ. Ιωάννου
Χρονολογία έκδοσης: 1998
ISBN: 960-30-1358-7

Στην παρούσα έκδοση δημοσιεύονται οι εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα δύο σεμινάρια που διοργάνωσε το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την «αποκρατικοποίηση των ΔΕΚΟ και τις επιπτώσεις της στην προστασία του καταναλωτή», ενώ στο δεύτερο σεμινάριο αναλύθηκε το θέμα της «πρόσβασης των καταναλωτών στη δικαιοσύνη και στην εξώδικη επίλυση καταναλωτικών διαφορών».