Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (10)

Επιμέλεια: Ε. Αδαμαντίδου
Πρόλογος: Ε. Κουτούπα - Ρεγκάκου
Χρονολογία έκδοσης: 2001
ISBN: 960-15-0671-3

Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις της ημερίδας που έγινε στο ΚΔΕΟΔ για την νέα, απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. H απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί το πιο πρόσφατο στάδιο στη διαδικασία ανοίγματος των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στον ανταγωνισμό, αφού προηγήθηκαν οι τομείς των μεταφορών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών και κυρίως των τηλεπικοινωνιών. Κεντρικό πρόβλημα αναδεικνύεται και εδώ, όπως φαίνεται και από τις εισηγήσεις το ζήτημα της ισχύος των δεσμεύσεων δημοσίου δικαίου στις έννομες σχέσεις ιδιωτικού δικαίου που δημιουργούνται με την απελευθέρωση μιας δημόσιας υπηρεσίας. Ένα νέο δίκαιο κάνει την εμφάνισή του, το δημόσιο δίκαιο του ανταγωνισμού.