Συλλογή: Τιμή Δημητρίου Ευρυγένη

10 Στοιχεία

Στην ειδική αυτή σειρά “ΤΙΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΡΥΓΕΝΗ” δημοσιεύονται οι ομιλίες που πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες ετήσιες επιστημονικές εκδηλώσεις.

Σε αναζήτηση μέτρου μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας (13)

Συγγραφέας: Ν. Φραγκάκης
ISBN: 978-960-15-2279-1