Συλλογή: Κείμενα Επικαιρότητας

10 Στοιχεία

Σκοπός της σειράς “Κείμενα Επικαιρότητας” είναι να συγκεντρώνει με συστηματικό τρόπο την ειδησεογραφία, τον σχολιασμό και τις θεσμικές πράξεις που αφορούν αντικείμενα επικαιρότητας και επηρεάζουν την διεθνή και ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή θέση της Ελλάδας. Μέσω της σειράς αυτής, το ΚΔΕΟΔ αξιοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από την μια μεριά το μηχανισμό τεκμηρίωσης που λειτουργεί στα πλαίσιά του και από την άλλη την ερευνητική του ομάδα. Λόγω του αντικειμένου τους τα Κείμενα Επικαιρότητας δεν έχουν τακτικό χρόνο έκδοσης.

Η κρίση στον Περσικό Κόλπο: Αύγουστος -Σεπτέμβριος 1990 (1)

Συγγραφέας: Κ. Ιωάννου / Γ. Μουτσίου - Ευαγγελινού
Εκδότης: ΚΔΕΟΔ