Συλλογή: Βιβλιοθήκη Διεθνούς & Ευρωπαικού Οικονομικού Δικαίου

19 Στοιχεία

Η σειρά “Βιβλιοθήκη Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου” έχει σχεδιαστεί ως συμβολή στην βιβλιογραφική υποδομή του επιστημονικού αντικειμένου του ΚΔΕΟΔ. Η εκδοτική αυτή προσπάθεια του ΚΔΕΟΔ, περιλαμβάνει γενικά έργα, μονογραφίες, συλλογές νομολογίας ή βιβλιογραφίας και συλλογικά έργα σχετικά με το ερευνητικό αντικείμενο του ΚΔΕΟΔ.

Droit de la concurrence et regulation sectorielle: L exemple des communications electroniques

Συγγραφέας: Theodoros Galanis
Εκδότης: Ant. N. Sakkoulas
ISBN: 978-960-15-2317-0

Une methode de delimitation du domaine d΄application du droit prive communautaire

Συγγραφέας: Georgios Panopoulos
Εκδότης: Ant. N. Sakkoulas
ISBN: 978-960-15-2219-7

Προσωρινά μέτρα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (14)

Συγγραφέας: Π. Νάσκου - Περράκη / Π. Γιαννόπουλος
ISBN: 960-15-0257-2

Οι συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας (Know – How) στο κοινοτικό δίκαιο (10)

Συγγραφέας: Δ. Αναγνωστοπούλου / Ε. Κλεφτοδήμου