Το ΚΔΕΟΔ διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια πάνω σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου. Οι επιμορφωτικές αυτές εκδηλώσεις μπορεί να διοργανώνονται στα πλαίσια κάποιων ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή και ανεξάρτητα, ενώ συχνά λαμβανουν χώρα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Κάποιες εκδηλώσεις στοχεύουν στην ενημέρωση και επιμόρφωση αποκλειστικά του νομικού κόσμου, ενώ άλλες απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται για τη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών στα σεμινάρια αυτά.