Το ΚΔΕΟΔ από τον Μάρτιο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2019 εκπόνησε το έργο : «Νέος Ερευνητικός και Επιμορφωτικός Προγραμματισμός του ΚΔΕΟΔ» (ΝΕΕΠ) με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν, αφενός η δυναμική αναβάθμιση του ερευνητικού έργου του ΚΔΕΟΔ μέσω της επέκτασης της ερευνητικής του δράσης και καίριους τομείς του ευρωπαϊκού δικαίου και, αφετέρου η ενίσχυση της ερευνητικής εξωστρέφειας και της διεθνούς συνεργασίας του ΚΔΕΟΔ με τις χώρες της Ευρώπης. Στα πλαίσια του προγράμματος νέοι και ιδιαίτερα ικανοί ερευνητές και συγκεκριμένα οι κ.κ. Δρ. Δημήτριος-Παναγιώτης Τζάκας, Δρ. Βιργινία Τζώρτζη, Αφροδίτη-Κανέλλα Δημοπούλου, Χριστίνα Χατζηκωνσταντίνου και Δρ. Δημήτριος Γούλας εντάχθηκαν για δύο χρόνια στο επιστημονικό του προσωπικό.