εν ολίγοις

Τεύχη περιοδικού

Πληροφορίες

Από το 1998 το ΚΔΕΟΔ εκδίδει μηνιαίο τετρασέλιδο ενημερωτικό δελτίο για τις δραστηριότητες του, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν σε Υπουργεία, δημόσιες αρχές, ινστιτούτα, πανεπιστημιακούς, δικαστές, δικηγόρους, κ.ά.

Στο δελτίο καταγράφονται και οι σημαντικότερες εξελίξεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινοτική νομοθεσία. Η παλαιότερη έκδοση του δελτίου κυκλοφορούσε έως το 2006. Η επανέκδοση του δελτίου σε ανανεωμένη μορφή ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2009 και η αποστολή του είναι πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονική.