ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Επαναπροκηρύσσει μία υποτροφία «Δημητρίου Ευρυγένη» στο Ευρωπαϊκό δίκαιο με την ευγενική χορηγία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Η υποτροφία θα διαρκέσει από την 16η Φεβρουαρίου 2024 έως την 15η Οκτωβρίου 2024 και έχει αντικείμενο τη συλλογή και επεξεργασία υλικού σε εξειδικευμένα θέματα Ευρωπαϊκού δικαίου. Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 400 ευρώ τον μήνα.

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Δ.Σ.Θ.) ή ασκούμενος/η δικηγόρος του Δ.Σ.Θ., να γνωρίζει πολύ καλά μία ξένη γλώσσα και επαρκώς μία δεύτερη και να έχει γεννηθεί το έτος 1993 και μεταγενέστερα.

Ο/Η υπότροφος θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος/η να αναλάβει καθήκοντα την 16.02.2024, με υποχρέωση φυσικής παρουσίας στο ΚΔΕΟΔ τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, για 20 ώρες συνολικά την εβδομάδα, μεταξύ των ωρών 09.00-15.30.

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να αποστείλει Βιογραφικό Σημείωμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση του Κέντρου:  [email protected]  Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 2 Φεβρουαρίου 2024.

Προκήρυξη [pdf]