Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εκδήλωση λήξης του προγράμματος “Improving the capacities of the AFCOS System bodies in the field of irregularities management”, στο πλαίσιο του οποίου συνεργάζεται το ΚΔΕΟΔ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας της Ελλάδας και το Τμήμα Καταπολέμησης Παρατυπιών και Απάτης του Υπουργείου Οικονομικών του Μαυροβουνίου. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών του Μαυροβουνίου, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, του ΚΔΕΟΔ, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Μαυροβούνιο και η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Μαυροβούνιο.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7109798652050571264 

Twinning MN – Closing Event Press Release