Προκήρυξη δύο υποτροφιών «Δημητρίου Ευρυγένη» [πλήρες κείμενο]