Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) σας προσκαλεί στο Ευρωπαϊκό διαδικτυακό συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται με την υποστήριξη του Έργου Jean Monnet (Εrasmus+) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο:“Discourses on the constitutional identity of the European Union: the EU Charter of Fundamental Rights/ EU Rights” με θέμα:

«Ψηφιοποίηση και Θεμελιώδη Δικαιώματα»

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom, τις ημέρες:

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου (16:40-20:00), Παρασκευή 25 Νοεμβρίου (9:50-16:45) και Σάββατο 26 Νοεμβρίου (11:00-14:00).

 Για την παρακολούθηση του διαδικτυακού συνεδρίου απαιτείται εγγραφή  μέσω του συνδέσμου: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DRYfOPdmRL6EsgXnR1J1QQ

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Πρόγραμμα
Αφίσα