ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο υπό προκήρυξη Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning “Increasing Road Safety in Azerbaijan” με δικαιούχο χώρα το Αζερμπαϊτζάν. Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο-α για την πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

  • Αποδεδειγμένη συμβατική σχέση με δημόσια διοίκηση ή εντεταλμένο φορέα (ή συνταξιοδότηση από ανάλογο φορέα προ 3 ετών),
  • Πτυχίο πανεπιστημίου σε σχετικό κλάδο ή ισοδύναμη επαγγελματική εμπειρία οκτώ ετών,
  • Τουλάχιστον τρία έτη ειδικής εμπειρίας στην οδική ασφάλεια: νομοθετική ή θεσμική εμπειρία, στρατηγικός σχεδιασμός ή ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης,
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Θα συνεκτιμηθεί τυχόν:

– Εμπειρία στη διαχείριση Προγραμμάτων, κατά προτίμηση Διδυμοποίησης (Twinning),

– Εμπειρία στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ και των μέσων της ΕΕ που σχετίζονται με τα Components του έργου.

Ο μόνιμος εμπειρογνώμονας (RTA) θα απασχοληθεί για περίπου 24 μήνες με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Δεκέμβριο του 2022, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού. Η έδρα εργασίας θα είναι το Μπακού. Ο μόνιμος εμπειρογνώμονας θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του προγράμματος στη δικαιούχο χώρα.

Συγκεκριμένα, στα καθήκοντά του θα περιλαμβάνονται:

  • Η ευθύνη για τον εν γένει συντονισμό του Προγράμματος και όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων αυτού,
  • Η προετοιμασία του αρχικού και των επόμενων σχεδίων εργασίας (work plans), καθώς και των εκθέσεων προόδου σε συνεργασία με τους Project Leader,
  • Η τακτική παρακολούθηση του Προγράμματος και η υποβολή εκθέσεων,
  • Η συνεργασία με τον ομόλογό του στο Αζερμπαϊτζάν, καθώς και με τον Project Leader του Αζερμπαϊτζάν και της Ελλάδας,
  • Η συνεργασία με τον εκπρόσωπο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εμπειρογνώμονας θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό (ή τη σύνταξη) της υπηρεσίας του και επιπλέον 219 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής (εργάσιμες και μη), δηλαδή περίπου 6.570/μήνα. Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, μετακόμισης, φοίτησης παιδιών σε σχολεία κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο Europass στην αγγλική γλώσσα, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση  [email protected], μέχρι τις 22 Μαΐου 2022.

Για περαιτέρω πληροφορίες:
Γραφείο Προγραμμάτων ΚΔΕΟΔ
Τηλέφωνο: 2310-486901, 2310-486927

Email: [email protected],
[email protected]