Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο διοργανώνεται με την υποστήριξη του Έργου Jean Monnet (Εrasmus+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: “Η διανοητική ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές” με θέμα:

«Μαζική ψηφιοποίηση και πολιτική της ΕΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom, την:

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022, στις 11:30 και την
Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022, στις 12:00.

 Για την παρακολούθηση του διαδικτυακού συνεδρίου απαιτείται εγγραφή  μέσω του συνδέσμου: https://zoom.us/webinar/register/WN_9DutOqV5QTe1DDV7QNXAyw

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Αφίσα σεμιναρίου
Πρόγραμμα σεμιναρίου