Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο, με την υποστήριξη του Έργου Jean Monnet (Εrasmus+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τον τίτλο: “Intellectual Property Protection in the EU: Contemporary Challenges and Prospects” με θέμα:

«Πολιτιστικά αγαθά και ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom, τις ημέρες :

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 (10:00-15:30) και Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021 (12:30-17:00).

Για την παρακολούθηση του διαδικτυακού σεμιναρίου απαιτείται εγγραφή για κάθε ημέρα ξεχωριστά μέσω του
συνδέσμου:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYldeigpzwjGdDDaS503BiiarI-bj4JRLoU

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Αgenda seminar
Poster seminar