Το επιστημονικό περιοδικό Hellenic Review of European Law προσκαλεί στην υποβολή άρθρων για τo τεύχος του 2021.

To ετήσιο ξενόγλωσσο τεύχος αποτελεί τη διεθνή έκδοση της Ελληνικής Επιθεώρησης Ευρωπαϊκού Δικαίου που εκδίδεται από το 2004 από το ΚΔΕΟΔ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα. Στόχος είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης στο ευρύτερο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαίου (θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, διεθνούς οικονομικού δικαίου, δημοσίου διεθνούς δικαίου και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου). Τα τεύχη αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη πρόσβαση για τα μέλη του (https://www.dsth.gr/eeed-intro), και στη βάση νομικών δεδομένων των Εκδόσεων Σάκκουλα ΑΕ (https://www.sakkoulas-online.gr).

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και απευθύνεται σε κάθε ακαδημαϊκό, δικηγόρο, δικαστή, νομικό επαγγελματία, φοιτητή.

Άρθρα για δημοσίευση αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην υπεύθυνη σύνταξης Β. Τζώρτζη ([email protected]) και υποβάλλονται σε επιτροπή αξιολόγησης.

Τα άρθρα υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ HREL