Το Ακαδημαϊκό Δίκτυο για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τα Κοινωνικά Δικαιώματα (Academic Network on European Social Charter and Social Rights), το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), η Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου και η Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια, διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Covid-19 και εργασιακές σχέσεις» τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 17.00 – 20:30.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Η εγγραφές στο σεμινάριο θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 16.00 μέσω του συνδέσμου
https://zoom.us/meeting/register/tJ0lc-uoqjgjE9Q7a1w5y7p6nIJ-JmqWMcln

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ