Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου προκηρύσσει μία υποτροφία «Δημητρίου Ευρυγένη» στο Ευρωπαϊκό δίκαιο με την ευγενική χορηγία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Η υποτροφία θα είναι διάρκειας 12 μηνών (με έναρξη την 1η Ιουλίου 2020) και έχει αντικείμενο τη συλλογή και επεξεργασία υλικού σε εξειδικευμένα θέματα στον παραπάνω κλάδο. Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 400 ευρώ τον μήνα.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Δ.Σ.Θ.) ή ασκούμενος δικηγόρος του Δ.Σ.Θ., να γνωρίζει πολύ καλά μία ξένη γλώσσα και επαρκώς μία δεύτερη και να έχει γεννηθεί το έτος 1990 και μεταγενέστερα.

Ο υπότροφος θα αναλάβει την υποχρέωση να έχει φυσική παρουσία στο Κέντρο τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, απασχολούμενος για 20 ώρες συνολικά την εβδομάδα, μεταξύ των ωρών 09.00-15.30.

Ο υποψήφιος πρέπει να αποστείλει Βιογραφικό Σημείωμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση του Κέντρου: [email protected]. Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 17 Ιουνίου 2020.