Το επιστημονικό περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου προσκαλεί στην υποβολή άρθρων για τα επόμενα τεύχη.

Η ΕΕΕυρΔ αποτελεί τριμηνιαίο νομικό περιοδικό που εκδίδεται από το 1981 από το ΚΔΕΟΔ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες στην ελληνική γλώσσα, με σκοπό την παραγωγή επιστημονικής γνώσης στο ευρύτερο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαίου (θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, διεθνούς οικονομικού δικαίου, δημοσίου διεθνούς δικαίου, ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και συγκριτικού δικαίου). Τα τεύχη αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη πρόσβαση για τα μέλη του (https://www.dsth.gr/eeed-intro), και στη βάση νομικών δεδομένων των Εκδόσεων Σάκκουλα ΑΕ (sakkoulas-online). Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και απευθύνεται σε κάθε ακαδημαϊκό, δικηγόρο, δικαστή, νομικό επαγγελματία, φοιτητή.

Αρθρα για δημοσίευση και βιβλιοκρισίες υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην υπεύθυνη σύνταξης Β. Τζώρτζη ([email protected]).

Τα άρθρα υποβάλλονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Για οδηγίες συγγραφής σχετικά με τα υποβαλλόμενα άρθρα ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο. ΟΔΗΓΙΕΣ