Διακήρυξη Συμφωνίας Πλαίσιο (1/2019) [Κείμενο της προκήρυξης]