Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου έχει αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης «Training for a European Area of Justice» του προγράμματος JUSTICE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πρόγραμμα JUSTICE σκοπεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, βασισμένου στην αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη και επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς:

  • (α) ζητήματα δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις,
  • (β) δικαστική κατάρτιση με στόχο τη δημιουργία μίας κοινής νομικής και δικαστικής κουλτούρας,
  • (γ) αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και
  • (δ) πρωτοβουλίες στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά.

Η Δράση «Εκπαίδευση για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνης» αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των νομικών και τη διεύρυνση των γνώσεων τους σε συγκεκριμένους τομείς που άπτονται της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα:

  • α) στην εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,
  • β) στην Απόφαση Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου,
  • γ) στην προστασία των προσωπικών δεδομένων,
  • δ) στα δικαιωμάτων των προσφύγων και
  • ε) στην προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο της Δράσης εφαρμόζεται πρόγραμμα διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων, διεθνών συνεδρίων και δημοσίευσης επιστημονικού και εκπαιδευτικού υλικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Στο πλαίσιο της παραπάνω Δράσης το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δίκαιου διοργανώνει σειρά σεμιναρίων με θέμα:

Τα δικαιώματα των προσφύγων, των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο

που θα διεξαχθεί από την Δευτέρα 18 έως και την Πέμπτη 21 Ιουνίου στο Αμφιθέατρο «Δημ. Ευρυγένης», στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ.

Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν 50 δικαστές δικηγόροι και ασκούντες νομικά επαγγέλματα
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας: α) Όνομα και επώνυμο, β) αριθμό ταυτότητας, γ) ιδιότητα, δ) τηλέφωνο επικοινωνίας και email, ε) τόπο διαμονής, το αργότερο μέχρι την Tρίτης 12 Ioυνίου 2018. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310486943 και στο email: [email protected], [email protected]