Το «Summer School» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ερευνητικού Συλλόγου Αποφοίτων Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Αθηνών (European Law Masters Alumni Association – ELMAA) και συνδιοργανώνεται από την ELMAA και το Εργαστήριο Νομικής, Οικονομικής, Πολιτικής και Τεχνικής Μετάφρασης (ΕΝΟΠΟΤΕΜ) του Ιονίου Πανεπιστημίου της Κέρκυρας.

Μετά την περυσινή επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση του Summer School αυτού στην Κέρκυρα, οι διδάσκοντες και φέτος θα προέρχονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πανεπιστήμια της Ευρώπης, ενώ οι συμμετέχοντες θα είναι κυρίως μεταπτυχιακοί φοιτητές, ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι από όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στο Summer School θα διδάξουν δικαστές και υπάλληλοι του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), διακεκριμένοι καθηγητές, δικηγόροι και νέοι ερευνητές, όπως ο Δικαστής του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σάββας Παπασάββας και ο ομότιμος καθηγητής Βασίλειος Χριστιανός.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής ως τις 15 Ιουνίου 2018.