Εκδήλωση για το νέο καθεστώς προστασίας δεδομένων – GDPR – και τους τρόπους για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα, Πέμπτη 22 Φεβρουαριου 2018, στο ΕΒΕΘ