Σεμινάριο απευθυνόμενο σε δικαστές και δικηγόρους με βάση πρακτικά θέματα, που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις και ειδικότερα το διασυνοριακό διαζύγιο και διατροφή (Κανονισμοί 2201/2003 και 4/2009), τη γονική μέριμνα σε διασυνοριακό πλαίσιο, περιλαμβανομένης και της απαγωγής παιδιών (Καν. 2201/2003) καθώς επίσης και της διασυνοριακής κληρονομικής διαδοχής (Καν. 650/2012).