Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), ως εταίρος δικτύου ερευνητικών κέντρων και υπό τον συντονισμό της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου που εδρεύει στην Τρίερ της Γερμανίας, ανέλαβε την υλοποίηση μέρους Ευρωπαϊκού Προγράμματος Civil Justice, ύστερα από αξιολόγηση πρότασης που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιεί στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2017 εκπαιδευτικό Σεμινάριο στις εγκαταστάσεις του, με αντικείμενο την «Εφαρμογή των Κανονισμών της ΕΕ για το οικογενειακό δίκαιο και το δίκαιο της κληρονομικής διαδοχής».

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η διερεύνηση των σχετικών Κανονισμών της ΕΕ και Διεθνών Συμβάσεων με τρόπο κατάλληλο για συμμετέχοντες που δεν έχουν καθόλου ή έχουν ελάχιστη προηγούμενη εμπειρία με το Ευρωπαϊκό οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο.

Τα βασικά θέματα του Σεμιναρίου είναι α) «Διασυνοριακό διαζύγιο και διατροφή», β) «Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα» και γ)«Διασυνοριακή κληρονομική διαδοχή». Η γλώσσα εργασίας είναι η Ελληνική.

Στο σεμινάριο αυτό μπορούν να συμμετάσχουν 30 δικαστές και δικηγόροι από όλη την Ελλάδα. Για 10 συμμετέχοντες προερχόμενους εκτός Θεσσαλονίκης έχει προϋπολογιστεί ένα ποσό για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής τους.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας: α) Όνομα και επώνυμο, β) αριθμό ταυτότητας, γ) ιδιότητα, δ) τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail και ε) τόπο διαμονής, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310486943 και στο email: [email protected], [email protected]