Το “summer school” αποτελεί μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Αποφοίτων Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Αθηνών (European Law Masters Alumni Association – ELMAA) και συνδιοργανώνεται από την ELMAA, το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) της Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο Νομικής, Οικονομικής, Πολιτικής και Τεχνικής Μετάφρασης (ΕΝΟΠΟΤΕΜ) του Ιονίου Πανεπιστημίου της Κέρκυρας.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 25 Ιουλίου έως την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 (Ημέρα άφιξης: Δευτέρα 24 Ιουλίου) στην Ιόνιο Ακαδημία του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο κτήριο όπου λειτούργησε το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα (Οδός Καποδιστρίου 1, Κέρκυρα).

Πλήρες κείμενο – Δήλωση συμμετοχής
Summer-School – Πρόγραμμα