Με αφορμή την επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη του επιστημονικού συμβουλίου του Ιδρύματος Fritz Thyssen θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017 και ώρα 5:00 μμ μια συζήτηση γύρω από την προστασία των θεμελιωδών αξιών στην Ε.Ε.

Στη συζήτηση αυτή θα λάβουν μέρος αφενός ο Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθηγητής κ. A. Vosskuhle που είναι και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ καθηγητής κ.Β. Σκουρής, που θα εξετάσουν το θέμα από θεσμικής πλευράς, και αφετέρου ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Thyssen καθηγητής κ. Christoph Markschies και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Erfurt της Γερμανίας κ. Bασίλειος Μακρίδης που θα ασχοληθούν με το θέμα από θεολογικής πλευράς.

Σημειώνουμε ότι η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των διαλέξεων Thyssen οι οποίες ανατέθηκαν για την περίοδο 2017-2021 στο ΚΔΕΟΔ.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία προς τα ελληνικά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ