Με απόφαση που έλαβε το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος Fritz Thyssen της Γερμανίας ανατέθηκε στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) η διοργάνωση των «Διαλέξεων Thyssen» για το χρονικό διάστημα 2017 – 2021. Πρόκειται για ένα θεσμό που σκοπό έχει να επιτρέψει σε νέους κυρίως ανθρώπους (φοιτητές και νέους επιστήμονες) να παρακολουθήσουν ένα κύκλο εισηγήσεων γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται κάθε εξάμηνο πάντοτε στη Θεσσαλονίκη και εναλλάξ σε πόλεις όπου έχουν την έδρα τους πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ο κύκλος των εισηγήσεων τις οποίες ανέλαβε το ΚΔΕΟΔ έχει ως άξονα το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα της σημασίας και της προστασίας των θεμελιωδών αξιών και αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάθεση των διαλέξεων στο ΚΔΕΟΔ θα επιτρέψει σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν διαλέξεις σημαντικών προσωπικοτήτων που θα επισκεφθούν για το λόγο αυτό τη Θεσσαλονίκη και μία άλλη πόλη – έδρα πανεπιστημιακού ιδρύματος. Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου καθηγητή κύριο Andreas Vosskuhle στις 27 Νοεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη και στις 28 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την καλύτερη προετοιμασία του θεσμού θα επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη και ιδίως το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου (Kuratorium) του Ιδρύματος Fritz Thyssen στις 24 Ιουνίου. Την ημέρα αυτή θα πραγματοποιηθεί και μία συζήτηση γύρω από το γενικό θέμα των διαλέξεων στην οποία θα λάβουν μέρος αφενός ο Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού καθηγητής κ. A. Vosskuhle που είναι και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ καθηγητής κ. Β. Σκουρής, που θα εξετάσουν το θέμα από θεσμικής πλευράς, και αφετέρου ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Thyssen καθηγητής κ. Christoph Markschies και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Bochum της Γερμανίας κ. Bασίλειος Μακρίδης που θα ασχοληθούν με το θέμα από θεολογικής πλευράς.

Η ανάθεση διοργάνωσης των ανωτέρων διαλέξεων που έχουν μακρά παράδοση αποτελεί οπωσδήποτε μία επιτυχία για το ΚΔΕΟΔ και δίδει την ευκαιρία στο κοινό της Θεσσαλονίκης να μετάσχει σε ένα διάλογο με σημαντικές προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου σε μία περίοδο κρίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωπαϊκής ιδέας.