Εισηγητές:

  • Νικόλαος Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου & Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου
  • Ιουλία Παπαθεοδώρου, Διευθύντρια Γραφείου κ. Μηλιώνη & Πάρεδρος Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Χαιρετισμός: Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, Κοσμήτορας ΣΚΑΕΤ
Συντονισμός: Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Σκιαδάς

Τρίτη 7/3/2017, Ώρα Έναρξης: 18.30
Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ινστιτούτο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων
http://idea.uom.gr/elegktikosinedrio/

ΑΦΙΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ